EternaMoldova

Acasă » Dixi » Aforisme, din colb basarabean

Aforisme, din colb basarabean

Reclame

Pământul meu, cum spune și-n izvoade,

L-a scris pe harta lumii Dumnezeu …

(Andrei Ciurunga)

I. La raspântia drumului mare

 1. La început, Bunul Dumnezeu a dat tuturor popoarelor spațiu și suveranitate.
 2. Înainte de facerea lumii, expansiunea invadatorului coincidea cu colonizarea, astăzi fapta etalează terorismul.
 3. Interesul cuceritorului nu justifică acapararea de teritoriu.
 4. Dominația Imperiilor notifică uzurparea de frontiere ăi lichidarea națiilor mici sau dispersate.
 5. Destinul unei națiuni adesea e blocat de Imperiul în extindere.
 6. Ocupația marchează abaterea violentă de la dezvoltarea tipică.
 7. Ruperea unui popor în două, nu semnifică „eliberare”.
 8. Răpirea, deznaționalizarea și vopsirea în culoarea imperială a unei jumătăți de Țară, nu-i schimbă identitatea.
 9. Jumătățile, chiar și ale unui popor (!), întotdeauna sunt identice.
 10. Istoria poate fi interpretată diferit, nu și veridicitatea vestigiilor.
 11. Ipocrizia cotropitorului nu anihilează memoria neamului.
 12. Doctrina paralogismelor coloniale niciodată nu va combate Adevărul.
 13. Lauda ocupantului ascunde greșeala față de origine.
 14. Mancurții și cosmopoliții fac sluj stăpânului, ci nu servesc ideei naționale.
 15. E căzut în ispită indigenul care consideră drept „blagoslovenie” sechestrarea patrimoniului său.
 16. Nu există calificare morală pentru animatorii dezbinării unui popor.
 17. Acel care perpetuează dezmembrarea unui popor, nu-i dorește binele.
 18. Nu există alternativă pentru integritatea teritorială și spirituală a neamului.
 19. Parte din populație, care susţine separatismul, alege calea agresiunii.
 20. Poporul, care tolerează secesiunea pe vatra sa, e neputincios.
 21. La vremuri de restriște un popor are tot mai multă necesitate de onoare și demnitate.
 22. Poporul, care preferă evoluția în schimbul acțiunii, demonstrează slăbiciune.
 23. Respectul nației nu crește prin plecăciunea liderilor.
 24. Națiunea se închină la propriii sfinți, nu la cei de import.
 25. Nulitatea “profundei teorii a moldovenismului” bolșevic rezultă expres din axioma: Nu statul crează națiunea, limba și identitatea, ci națiunea este primară.
 26. Aura neamului protejează orice vlastar dezrădăcinat.
 27. Ridicându-se pe poteca gloriei, o personalitate își proslăvește baștina.
 28. Teritoriul înstrăinat renaște prin Unire.
 29. “Imperialismul” românesc “uită” de stringența RECUPERĂRII habitatului risipit.
 30. Esența imperialismului panslavist e relevată de tendința extinderii teritoriale.
 31. Respingerea imperialismului constituie singurul lait-motiv al ecuației artificiale România vs Rusia.

II. Semințe de prin mahală

 1. Sublima Poartă, păgână în felul ei, a ținut Moldova în sclavie peste 300 de ani, dar n-a dezmembrat-o. Rusia ortodoxă a captivat o jumătate din Țară, timp de peste 200 de ani.
 2. Așa de tare a îndrăgit Moldova partenerul de la Luțk (2 /13 aprilie 1711), că până astăzi nu pleacă acasă.
 3. Confruntând turcii în campaniile balcanice, “eliberatorii” purtau în raniță planul unui regat al Daciei, prin ce anticipau ideea autohtonă de Unire a Principatelor.
 4. Năvălirea francezilor, din 1812,  a determinat sacrificarea Moldovei orientale, salvând restul Țării de oroarea Rusiei.
 5. În urma războiului ruso-turc din 1806-1812, Imperiul Țarist cerea de la turci „ambele țări românești” (Țara Romțnească și Moldova). Intrebare pentru “iluminați“: Unde a dispărut – vai ! – caracterul românesc al “respublicii Maldavia” anexate?
 6. Calvarul Basarabiei a început nu odată cu venirea rușilor. Răspântia de la 16 (28) mai 1812 a schimbat doar suzeranul în interfluviul Nistru-Prut.
 7. Povara ocupaţiilor otomane / ţariste /sovietice / rusești gravitează în paritate deasupra Ţării Moldovei.
 8. Declaraţiile de “eliberator” ale Rusiei / ex-Uniunii Sovietice contravin ruşinos intrigilor de sfâşiere a Moldovei.
 9. Cine ţine Moldova fărâmiţată, tensionează puternic spiritele la poarta Balcanilor.
 10. Civilizaţia moldovenească e generată de Carpaţi şi nu are nimic comun cu stepele uralice.
 11. Unirea din 1859 a salvat partea neatinsă a Moldovlahiei pentru eternitate.
 12. Restaurând Țara, Sfatul Țării s-a dovedit net-superior Sovietului Suprem din 1991 în soluţionarea chestiunii basarabene.
 13. Lașitatea contemporanilor nu anihileazî în nici un fel sacrificiul marilor înaintași.
 14. Scornirea  ”linghii şî a nărodului moldovinesc” reprezintă, prin excelență, calul toian al comuniștilor pentru România.
 15. Ultimatumul din 26 iunie 1940 a secţionat un popor, o Tara, peste limita raptului din 16 (28) mai 1812.
 16. Distrămarea arbitrară a Basarabiei de către agresor conturează cea mai concludentă probă a românităţii plaiului.
 17. Marea minciună contemporană familiarizează societatea cu aparenta existenţă a unei Moldove iluzorice în afara frontierelor române.
 18. Ignorând învăţătura: “De-i suna din corn odată, Ai s`aduni Moldova toată…”, mulţime de “statalişti, patrioţi, iubăreţi” îşi anunţă inimaginabila afecţiune faţă de  Moldova, fără a mişca un deget pentru refacerea ei.
 19. Şi dacă… în promovarea “statalităţii statului nostru rodnoi Maldova” (“federaţia” din jurul satului Vânători, Nisporeni) dă năvală oricine, cui nu-i e lene, primul pas să-l facă prin Unificarea Moldovei sfârtecate. Aici subscriu și eu.
 20. Furtul teritoriului moldovenesc nu poate fi legiferat, sub nici o condiție. Chiar nici sub cea de promulgare impudică a existenței unor Republici Moldova; toate la un loc și fiecare – suverane, independente și indivizibile.
 21. În afirmarea autenticității sale, Moldova medievală adesea recurgea la limba armelor. Actualmente, părțile înrobite și împrăștiate ale Moldovei prefera limba ocupantului.
 22. Genocidul din Moldova răsăriteană e devoalat de constrângerea băștinașilor în a declara drept o uriașă victorie posibilitatea de a vocifera în limba sa.
 23. Prezența armatei ruse pe Nistru condiționează: 1) vasalitatea de după 1991; 2)  neo-fanariotismul în efervescență.
 24. Deși au trecut prin procesul Unirii, românii mai au de înfăptuit Unirea.
 25. Expresia “Timpul le rezolvă pe toate” nu e adecvată în cazul românilor. Nu timpul, ci Națiunea realizează Unirea. Tragedia pământurilor furate stă mărturie.
 26. Fiecărui segment moldovenesc însuşit ilegal îi revine obligaţiunea, de jure şi de facto, în a se proclama cât mai rapid posibil “Statul Republica Moldova“, cu calificativele inseparabile necesare – stat suveran / independent /unitar / indivizibil. Statalitatea tuturor “Republicilor Moldova” se abrogă odată cu reconstituirea Ţării.
 27. Unirea moldovenilor cu moldovenii nu constituie un casus belli pentru nimeni.
 28. Unirea Patriei divizate violent nu se califică cu peiorative „unionism, neo-nazism…”.
 29. Dezmățul din “Imperiul” de pe malul Bâcului este cea mai peremptorie dovadă a supremației regulilor mafiei de partid – ca principiu de bază al conducerii, impuse de părintele popoarelor tov. I.V.Stalin.
 30. Unde-i unul – Chişinăul iresponsabil, nu-i putere, unde-i Basarabia întregită (nordul Bucovinei, Ţinutul Herţa, Transnistria, Republica Moldova, Bugeacul, Insula Şerpilor cu o parte a deltei Dunării), puterea creşte și Moldova înflorește.
 31. Friabilitatea definiţiei “cel de-al Doilea Stat Românesc” – râvnită cu dârzenie de încercaţii politicieni de pe malul Bâcului, e trădată de perpetuarea în timp a 3 Ţări românesti – Moldova, Ardealul și Ţara Românească. Trei, Doamne, și toate trei !
 32. Reîntregirea României în granițele bimilenare dintre Nistru, Tisa, Dunăre și Marea Neagră, consemnează, în primul rând, restaurarea Statului Moldova, acțiune ce repară nedreptatea făcută moldovenilor acum 200 de ani.
 33. Unirea moldovenilor într-un stat integru nu înseamnă doar Unirea Țării, ci securitate şi stabilitate în regiunea Dunării de jos și liniște în Europa de Sud-Est.
 34. Mândra Ţară de odinioară a Moldovei stătea cândva pavăză pentru Creştinătatea întregii Europe. Distrusă de Rusia în fatidicul an 1812, Moldova are nevoie acum de un gest al recunoştinţei, pentru a REÎNVIA.

Vae victis!

 28 iunie 2012

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: