EternaMoldova

Acasă » 2016 » februarie

Arhive lunare: februarie 2016

Reclame

Vai de biet Român săracul…

Untitled„Vai de biet Român săracul,
Îndărăt tot dă ca racul…
Și-i străin în țara lui. ”
M.Eminescu. Doina
William Schiller, arheolog american,: “Civilizația s-a

născut acolo unde trăiește astăzi poporul român,
răspândindu-se apoi, atât spre răsărit, cât si spre
apus, acum 13-15.000 de ani!”

-Marija Gimbutas, specialist american de origine lituaniană: “Romania
este vatra a ceea ce am numit Vechea Europă, o entitate
culturală cuprinsă între anii 6500 si 3500 î.Hr., axată pe o
societate matriarhală, teocratică, pașnică, iubitoare si creatoare
de artă, care a precedat societățile indo-europene patriarhale de
luptători din epocile bronzului si fierului.”

– Louis de la Valle Poussin: “Locuitorii de la nordul Dunării de Jos pot
fi considerați ca vorbitorii unei limbi care stă la
originea limbilor indo-europene, adică strămoșii Omenirii.”

– Ekstrom Par Olof, scriitor si lingvist suedez:
“Limba română este o limbă-cheie, care a influențat în mare parte toate
limbile Europei.”

– Gordon W. Childe: “Locurile primare ale dacilor trebuie căutate, deci,
pe teritoriul României. Într-adevăr, localizarea centrului principal de
formare si extensiune a indo-europenilor trebuie să fie
plasată la nordul si sudul Dunării.”

– Bosch Gimpera, cercetător german: “Spațiul din care au pornit
indo-europenii este situat între Valea Dunării, Marea Egee
si Marea Neagră.”

– Eugene Pittard, antropolog: “Strămoșii etnici ai românilor urcă
neîndoielnic până în primele vârste ale Umanității,
civilizația neolitică română reprezentând doar un capitol recent din
istoria țarii.”

– Prof. Fabio Scialpi: “Sunt intrigat de prezența, pe
teritoriul României, a mai multor toponime cu rezonanța sanscrită.”

– A. Jarde, renumit elenist, Paris 1923: „Asupra istoriei primitive a
regiunilor care vor forma Grecia, grecii însisi nu știu
nimic. Până în prezent, solul grec n-a scos la iveală nici o urmă
materială a paleoliticului. Cei mai vechi locuitori din Grecia sunt
tracii, apartinând timpului neoliticului.”

– Bonaventura Vulcannius din Bruges, 1597: “Geții au avut propriul
alfabet cu mult înainte de a se fi născut cel latin (roman). (…) Geții
cântau, însoțindu-le din fluier, faptele săvârșite de
eroii lor, compunând cântece chiar înainte de întemeierea
Romei, ceea ce – o scrie Cato – romanii au început să facă mult mai
târziu.

Preluat de pe pagina FB „Napoleon Savescu

 

(mai mult…)

Reclame

Abecedarul lui Creanga