EternaMoldova

Acasă » Hospites » Turbinca Chișinăului

Turbinca Chișinăului

Reclame
Fotografia postată de Mihai Dascălu Ot Vânători.
De la râs la plâns – din sfera umorului negru.
***
Uvertúră
Suzeranul din Kremlin i-a făcut cadou Chișinăului o respublicuță  de culoare roșie-secesionistă. Dar și o turbincă în care a băgat ustensile cu presupusă referință la:
– „antichitatea” Republicii Moldova (RM), cel mai „suveran şi independent, unitar şi indivizibil” stătuleț din lume;
– noțiunile improprii – „țară / Moldova / Țara Moldovei / Basarabia / Choșinău, capitala (inima) țării (Moldovei / Țării Moldovei)”. (Scăpat din vedere – capitala (inima) Basarabiei-!?);
– temperatura Curentului Nord-Atlantic (Gulf Stream);
– mișcarea satelitului natural al Pământului, care este Luna;
– relația liniară între distanța către o galaxie și viteza sa de recesiune (Legea lui Hubble) etc, etc…

Să încercăm o succintă analiză.

I. Chișinăul flutură turbinca în 4 vânturi. Începând cu a.1991 („andipindența-?”), pe toate căile posibile și imposibile afirmă că el iaște nu altceva decât „Moldova / Basarabia”.
L-a rugat cineva?
L-a împuternicit cineva?

Oferă oare cuiva ticăloasa prosedură vreun motiv de a renega Basarabia / Moldova?

Sau România, parte constituantă a cărei este Moldova?
Din păcate, nu-și găsesc răspuns întrebările de tactică locală:
– care este „țara” Chișinăului?
– care e coraportul cu celelalte noțiuni?
– de ce se „uită” de întregirea Pământului Strămoșilor?
– evident, de ce în Chișinău 2 + 2 = 5 ?
Invenția „moldovenismului socialist” (12 octombrie 1924) declanșează mizeria pentru dezbinarea continuă a României.
La drept vorbind, separatismul Chișinăului demonstrează un mulaj nereușit al caracteristicelor statale.
***
II. Bunul meu prieten Alexandr I (Alexandr Pavlovici Romanov), Împărat și Autocrat al tuturor Rușiilor, Rege al Poloniei, Mare Duce al Finlandei, a aprobat la 11 iunie 1812 Tratatul de pace de la București, prin care Imperiul Otoman ceda ceea ce nu-i aparținea – jumătatea de est a Principatului Moldova, cuprinsă între fluviile Nistru-Prut.
Pentru a deosebi de Moldova teritoriul dezbinat, rușii l-au denumit inadecvat Basarabia.
Destin dramatic: așa-zisa Basarabie e ruptă din trupul Moldovei.
Limbajul istoric al evenimentelor atestă indubitabil:
a) așa-zisa Basarabie întruchipează o jumate din Moldova; 
b) așa-zisa Basarabie n-a fost / nu reprezintă o entitate aparte;
c) așa-zisa Basarabie NU POATE AVEA ceea ce n-a avut – o Istorie diferită de cea a Principatului Moldova;
d) de rând cu așa-zisa Basarabie, populația băștinașă n-a posedat / nu deține – o etnogeneză, limbă, tradiții etc., diferite de cele ale Moldovei.
„După cum recunoaște istoricul Leon Casso, ministru al instrucțiunii publice în cabinetul țarist, în lucrarea sa tiparită la Moscova, în 1913 și închinată ieșirii Rusiei la Dunăre, „planurile noastre primordiale au fost mult mai mari. În 1806, am crezut că vom cuceri cele două Principate fără lupte și ca vom organiza din ele patru guvernăminte ruse. Împrejurările ne-au silit, până la sfârșit, să ne mulțumim cu un câștig mult mai modest. Din ceea ce am dobândit, am alcătuit provincia (oblasti) Basarabia. () Dar și acest adaos ne-a fost folositor – mărturisește Casso – pentru următoarele motive: 1) el ne apropia de Peninsula Balcanică și 2) ne dă putință să stăm cu un picior solid la Dunăre, pentru a ne putea întinde în viitor mai departe… () Dar, în afară de aceasta, cel mai esențial moment în acest câștig a fost faptul că pentru prima dată Rusia a anexat supuși creștini de ai Porții din Europa.” (Citat din “Drama unei provincii romanesti in context politic international ((1806-1920)”. Paul Cernovodeanu. Editura Albatros. București. 1993, p.47-48).
Rezumat
16 / 28 mai 1812 – Aici și Acum apare pe harta lumii subiectul Basarabiei.
Sub aspectul Dreptului Internațional, Tratatul de pace de la București reflectă un act juridic fraudulos. Partea orientală a Principatului Moldova a servit monedă de schimb între doi răpitori.
De acum înainte, intenția de a UNIFICA Moldova devine o crimă capitală în ochii rușilor.
***
III. Actul Unirii Principatului Moldova cu Țara Românească (Muntenia) are loc la 5 / 24 ianuarie 1859, prin desemnarea selectivă a moldoveanului Alexandru Ioan Cuza în calitate de unic Domnitor. Statul modern România se configurează în contemporaneitate.
 
IV. Datorită manifestării maselor largi ale populației, pe teritoriul fostei Basarabii e creată Republica Democratică Moldovenească (RDM); aceasta își proclamă independența la 24 ianuarie 1918.
Deja la 27 martie / 9 aprilie 1918, Sfatul Țării, organul conducător al republicii, a votat unirea Republicii Democratice Moldovenești cu România-mamă.
Tratatul de la Paris (1920) confirmă unirea Basarabiei cu România.
***
V. Politica expansionistă în direcția Dunării a determinat Uniunea Sovietică (URSS) – succesorul Rusiei Țariste, să constituie o Republică Autonomă Moldovenească (RASSM) în componența RSS Ucrainene. Manevrele consecutive finisează la 12 octombrie 1924. Raportul etnic al populației din teritoriul conturat (34,2% – moldoveni, 50,4%) demască intenția comuniștilor sovietici: RASSM va sta ca „o suliță în coasta Basarabiei” / „o veșnică amenințare pentru România”.
 ***
VI. La 26 iunie 1940, URSS prezintă României ultimatumul de cedare-!? a Basarabiei și nordului Bucovinei:
„In anul 1918, România, folosindu-se de slăbiciunea militară a Rusiei, a desfăcut de la Uniunea Sovietică (Rusia) o parte din teritoriul ei, Basarabia, călcând prin aceasta unitatea seculară a Basarabiei, populată în principal cu ucrainieni, cu Republica Sovietică Ucrainiană.”
Râs și plâns :
a) Basarabia – populată în principal cu ucrainieni?
b) Unitatea seculară a Basarabiei – cu Republica Sovietică Ucrainiană?
Minciuna răzbate angro:
– Moldova orientală e populată cu… pinghuini imperiali (Aptenodytes forsteri), cea mai mare și mai rezistentă pasăre marină. Aceștia sunt răspândiți în Antarctida. Respectiv, Basarabia ține de Republica Madagascar;
– Ce are în comun Moldova răsăriteană (așa-zisa Basarabie) cu Republica Sovietică Socialistă Ucraineană, creată la 25 decembrie 1917?
Din această dată (25.12.1917) și până la Unirea RDMoldovenești cu România au trecut exact 3 luni, fără suta de ani reclamată.
Sub umbrela Pactului Molotov-Ribbentrop, pe lângă teritoriile vizate, URSS răpește și Ținutul Herța.
Memorăm
1. România nu s-a refuzat de aceste teritorii în favoarea Rusiei / URSS – ele au fost luate samavolnic.
2. Raptul teritorial nu modifică posesorul de drept al teritoriilor cedate forțat / ocupate armat, care este România.
3. Cutuma Dreptului Penal prevede returnarea obiectului furat proprietarului de drept.
***
VII. 02 august 1940:
– la distanța de doar 1 lună și 5 zile după invazie, URSS dezmembrează arbitrar așa-zisa Basarabie. Semn vădit că nervii bolșevicilor au cedat;
– Moscova-!? decretează crearea pseudo-formațiunii Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (RSSM), căreia îi oferă, însă, doar un fragment din fosta Basarabie. Segmente românești invadate sunt încadrate voluntar Ucrainei. Probabil, în scopul excluderii unei eventuale reîntoarceri la vatră. Chișinăul devine complice în acțiunea criminală.
Reținem:
1. Așa-zisa Basarabie e scindată nejustificat.
2. Secțiuni din teritoriul Basarabiei sunt oferite, bine mersi, Ucrainei.
3. Pretinsa RSSM încorporează doar un fragment din așa-zisa Basarabie.
4. În situația, când însăși Basarabia integră nu e țară / stat, cu atât mai mult RSSM n-are cum fi „țeară / stat”.
5. Sub același unghi, RSSM nu are „popor / limbă” deosebite de cele ale Basarabiei / Moldovei / României.
***
VIII. În data de 23 mai 1991, efemera RSSM își schimbă titulatura în Republica Moldova (RM).
La 27 august 1991, RM se declară independentă.
Drept consecință a agresiunii străine, RM pierde din teritoriu – părți ale Transnistriei, orașul Tighina cu împrejurimile, Găgăuz-Yeri. Astfel, RM însumează o porțiune din fosta RSSM.
Formațiunea din jurul Chișinăului s-a autoîntitulat „Statul Republica Moldova / Republica Moldova” (vezi – art.1 din Constituție; sursa – http://lex.justice.md/document_rom.php?id=44B9F30E:7AC17731).
Plod al exportului de revoluție kominternistă, RSSM / RM proiectează un subiect nejustificat în istoria ținuturilor basarabene, rupte de la vechea Moldovă.
Realmente, RM marchează o rămășiță din RSSM, care este o parte din fosta Basarabie, iar aceasta personifică o jumătate din Moldova, parte constituantă a statului român. Creatura RM nu corespondează cu nici unul din substantivele fals atribuite și este absolut incorect, prin urmare, ca ea să fie nominalizată – „țară / Moldova / Țara Moldovei / Basarabia”. D’un point de vue politique, ce n’est pas juste!
Per contrario, Țara / Moldova / Țara Moldovei ne așteaptă ACASĂ!
Memento mori:
1. RM nu etalează RSSM.
2. RM nu etalează Basarabia;
3. RM nu etalează Moldova;
4. RM nu este „țeară / stat”.
5. RM nu are „popor / limbă” deosebite de cele ale RSSM / Basarabiei / Moldovei / României.
Mai mult, fiind secesionistul nr.1, RM „combate” sciziunea fictivă: „Sînt interzise şi pedepsite prin lege contestarea şi defăimarea statului şi a poporului, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial, la violenţă publică, precum şi alte manifestări ce atentează la regimul constituţional.” (art.32 alin.(3) din Constituție).
***
IX. Moldova lui Ștefan nu are nevoie de clone secesioniste.
Împreună cu Muntenii, Moldovenii au creat România și aceasta este acum Patria tuturor moldovenilor.
Curentul moldovenist face însă lucruri contrare Adevărului și, în perspectivă, putem afirmă că respect și drept la existență moldo-ivanii vor avea doar când își vor UNIFICA națiunea, doar când „…se vor deschide ochii orbilor, se vor deschide urechile surzilor; (Isaia 35:5,6.)”.
Ultimatumul de cedare a Basarabiei și nordului Bucovinei, URSS l-a înaintat României.
Până și comuniștii cunoșteau – Chișinăul nu cunoaște-!? că Moldova e România și România e Moldova.
Allah akbar, ghiaurilor.
În plină concordanţă cu normele de drept internaţional, dar, și mai ales, cu istoria de milenii a poporului nostru, REÎNTREGIREA patrimoniului teritorial și uman al României consemnează Actul Justiţiei Divine.
Cât privește Justiția umană, aceasta să se debaraseze de politic.
Concluzie
RM nu e subiect al Unirii cu România, ci teritoriu românesc acaparat tâlhărește de ruși (un câștig modest).
Attention!! Eu nu vorbesc despre Unire, ci despre revenirea NECONDIȚIONATĂ acasă.
***
Post-scriptum
Nimic nou în cele relatate supra. Ba se mai aude prin mahală că și America a fost deja descoperită.
Doar că…
În slăvitul oraș Chișinău 2 + 2 = 5.
RM a ratat șansa refacerii plaiului natal în Anul Centenarului Marii Uniri.
RM abandonează sarcina refacerii așa zisei-Basarabii.
Insula Șerpilor nu încape în Statutul celor mai ambițioase partide… „a Moldovei” (RM nu are – !? nici un partid.)
Ceea ce relevă că Adevărul despre jaful posesiunilor românești nu încape în turbinca separatistului.
Iar România uită să-și protejeze cetățenii și teritoriul – inalienabil-!? ce-i aparțin de jure, nu și de facto (a se vedea – art.2) Titlul I CONSTITUŢIA României din 1938, sursa – http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=9206; precum și – art.1) Constituţia Republicii Socialiste România din 1965).
De ce România întârzie să-și revendice teritoriul dintre Prut si Nistru?
2 decembrie 2018
Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: